Shopiness

Colgate hoàn tiền 7% khi mua tại Lazada

Colgate hoàn tiền 7% khi mua tại Lazada

Online

Kết thúc vào 31/12/2022

  • Hoàn tiền 7% khi mua các sp của Colgate
  • Không phân biệt KH cũ/mới; không giới hạn mức hoàn tiền tối đa
  • Khi mua sp không thuộc danh mục bonus sẽ nhận được mức hoàn tiền bình thường của Lazada
  • Thể lệ
  • Hotline

Số điện thoại:

Facebook: Gửi tin nhắn