Shopiness

Lazada Bonus hoàn tiền 14% khi mua sản phẩm Clinique

Lazada Bonus hoàn tiền 14% khi mua sản phẩm Clinique

Online

Kết thúc vào 31/12/2020

  • Hoàn tiền 14% khi mua các sp của Clinique
  • Không phân biệt KH cũ/mới; không giới hạn mức hoàn tiền tối đa
  • Khi mua sp không thuộc danh mục bonus sẽ nhận được mức hoàn tiền bình thường của Lazada
  • Thể lệ
  • Hotline

Số điện thoại: 19001007

Facebook: Gửi tin nhắn