Shopiness

Lazada Bonus hoàn tiền 12.6% khi mua sp Maybelline

Lazada Bonus hoàn tiền 12.6% khi mua sp Maybelline

Online

Kết thúc vào 17/08/2022

  • Hoàn tiền 12.6% khi mua các sp của Maybelline
  • Không phân biệt KH cũ/mới; không giới hạn mức hoàn tiền tối đa
  • Khi mua sp không thuộc danh mục bonus sẽ nhận được mức hoàn tiền bình thường của Lazada
  • Thể lệ
  • Hotline

Số điện thoại: 19001007

Facebook: Gửi tin nhắn