Shopiness

Lavida Coffee and Tea giảm giá 40% qua Baemin

Lavida Coffee and Tea giảm giá 40% qua Baemin

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 40% trà sữa Lavida
  • Áp dụng khi đặt qua Baemin
  • Áp dụng đến 31/01.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 40% trà sữa Lavida

Áp dụng khi đặt qua Baemin

Áp dụng đến 31/01

Lưu ý: Không áp dụng topping và đá xay tại 11 cửa hàng của Lavida.

Số điện thoại:

Facebook: Gửi tin nhắn