Shopiness

Lalamove giảm đến 35k cho các đơn tại Hà Nội

Lalamove giảm đến 35k cho các đơn tại Hà Nội

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Nhập mã LATRUNGTHU: Giảm 8k cho 3 đơn giao hàng xe máy siêu tốc.
  • Nhập mã LATRUNGTHUTAI: Giảm 35k cho 2 đơn xe bán tải/ xe van/ xe tải
  • Ưu đãi áp dụng cho các đơn giao hàng tại Hà Nội
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã LATRUNGTHU: Giảm 8k cho 3 đơn giao hàng xe máy siêu tốc.

Nhập mã LATRUNGTHUTAI: Giảm 35k cho 2 đơn xe bán tải/ xe van/ xe tải

Ưu đãi áp dụng cho các đơn giao hàng tại Hà Nội

Diễn ra từ 15.09 đến 21.09

Số điện thoại: (028) 73046686

Facebook: Gửi tin nhắn