Shopiness

Klook hoàn tiền lên đến 2.4%

Klook hoàn tiền lên đến 2.4%

Online

Kết thúc vào 31/12/2021

  • Hoàn tiền lên đến 2.4% cho các hoạt động
  • Áp dụng khi hoàn thành thanh toán cho 1 đơn hàng
  • Mỗi hoạt động có 1 mức hoàn tiền khác nhau
  • Thể lệ
  • Hotline
Hoàn tiền lên đến 2.4% cho các hoạt động

** Xem video hướng dẫn và câu hỏi thường gặp tại
https://shopiness.vn/cau-hoi-thuong-gap

* ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN ĐƠN HÀNG:

- Hoàn thành thanh toán cho 1 đơn hàng và không hoàn hủy vé

* ĐIỀU KIỆN TỪ CHỐI ĐƠN HÀNG:

-Thanh toán chưa được thực hiện, hoàn hủy vé đã thanh toán

* LƯU Ý: Chỉ hoàn tiền cho các hoạt động nằm trong mục "Nhận Hoàn Tiền Ngay", các hoạt động khác ngoài bảng hoa hồng trên sẽ không được tính hoa hồng.

Số điện thoại:

Facebook: Gửi tin nhắn