Shopiness

Kids Plaza khuyến mãi tới 50% nhiều sản phẩm

Kids Plaza khuyến mãi tới 50% nhiều sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 28/02/2021

  • Giảm tới 50% nhiều sản phẩm
  • Giảm thêm 10% khi thanh toán VNPAY
  • Diễn ra từ ngày 19/1 - 28/2/2021
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm tới 50% nhiều sản phẩm

Giảm thêm 10% khi thanh toán VNPAY

Diễn ra từ ngày 19/1 - 28/2/2021

Áp dụng khi mua tại cửa hàng hoặc mua online

Số điện thoại: 1800 6608

Facebook: Gửi tin nhắn