Shopiness

Kids Plaza flash sale đến 50% nhiều sản phẩm

Kids Plaza flash sale đến 50% nhiều sản phẩm

Online

Kết thúc vào 28/02/2021

  • Flash sale đến 50% nhiều sản phẩm
  • Diễn ra trong khung giờ vàng: 12h-14h & 19h-21h từ ngày 23/2 - 28/2/2021
  • Áp dụng khi mua trên website
  • Thể lệ
  • Hotline
Flash sale đến 50% nhiều sản phẩm

Diễn ra trong khung giờ vàng: 12h-14h & 19h-21h từ ngày 23/2 - 28/2/2021

Áp dụng khi mua trên website

Mỗi khách hàng chỉ mua tối đa 01 sản phẩm trong mỗi khung giờ vàng.

Số điện thoại: 1800 6608

Facebook: Gửi tin nhắn