Shopiness

KFC khuyến mãi từ 22k/miếng gà

KFC khuyến mãi từ 22k/miếng gà

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi từ 22k/miếng gà
  • Diễn ra đến hết ngày 13/12/2020
  • Áp dụng đặt hàng trực tuyến qua website, ứng dụng “KFC Vietnam”
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi suốt tuần:

- Thứ Hai chỉ 22.000 đồng/miếng.

- Thứ Ba chỉ 23.000 đồng/miếng.

- Thứ Tư chỉ 24.000 đồng/miếng.

- Thứ Năm chỉ 25.000 đồng/miếng.

- Thứ Sáu chỉ 26.000 đồng/miếng.

- Thứ Bảy chỉ 27.000 đồng/miếng.

- Chủ Nhật chỉ 28.000 đồng/miếng.

Mua thêm Pepsi lon với giá ưu đãi chỉ 9.000 đồng/lon.

Không áp dụng đồng thời thẻ giảm giá, đơn hàng trên 2.000.000 đồng và các chương trình khuyến mãi khác.

Áp dụng đặt hàng trực tuyến qua website, ứng dụng “KFC Vietnam”

Diễn ra đến hết ngày 13/12/2020

Số điện thoại: 18006088

Facebook: Gửi tin nhắn