Shopiness

KFC khuyến mãi trà sữa chỉ 17k

KFC khuyến mãi trà sữa chỉ 17k

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi trà sữa bạc hà chỉ 17k
  • Diễn ra đến 16/01/2020
  • Áp dụng tại cửa hàng toàn quốc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi trà sữa bạc hà chỉ 17k

Diễn ra đến 16/01/2020

Áp dụng tại cửa hàng toàn quốc.

Số điện thoại: 18006088

Facebook: Gửi tin nhắn