Shopiness

KFC hoàn đến 50k khi thanh toán qua Moca

KFC hoàn đến 50k khi thanh toán qua Moca

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Hoàn 50k cho hóa đơn từ 200k
  • Hoàn 30k cho hóa đơn từ 120k
  • Áp dụng khi thanh toán bằng ví điện tử Moca tại hệ thống KFC
  • Thể lệ
  • Hotline
Hoàn 50k cho hóa đơn từ 200k

Hoàn 30k cho hóa đơn từ 120k

Áp dụng khi thanh toán bằng ví điện tử Moca tại hệ thống KFC

Diễn ra tới hết 30/11/2021

*Lưu ý: Mỗi khách hàng được dùng tối đa 2 lần cho mỗi chương trình

Số điện thoại: 18006088

Facebook: Gửi tin nhắn