Shopiness

Kelly Bui giảm 10 - 40% nhiều sản phẩm

Kelly Bui giảm 10 - 40% nhiều sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 10 - 40% nhiều sản phẩm
  • Áp dụng trên toàn hệ thống
  • Diễn ra từ 20/10
  • Thể lệ
  • Hotline
Mua càng nhiều , giảm càng lớn dành cho Black Friday .

Sale off 10% khi Mua 1 sản phẩm

Sale off 20% khi Mua 2 sản phẩm

Sale off 40% khi Mua 3 sản phẩm trở lên

Áp dụng trên toàn hệ thống

Diễn ra từ 20/10

Số điện thoại: 0993159888

Facebook: Gửi tin nhắn