Shopiness

K-pub hoàn tiền 3% khi mua voucher tại Shopiness

K-pub hoàn tiền 3% khi mua voucher tại Shopiness

Online

Kết thúc vào 31/12/2021

  • Hoàn tiền 3% khi mua Cash voucher của K-Pub
  • Voucher có giá trị thanh toán như tiền mặt, áp dụng cùng các CTKM khác
  • Nhấn vào sp bên dưới để mua
  • Thể lệ
  • Hotline
Hoàn tiền ngay 3% khi mua Cash voucher của K-Pub

Voucher có giá trị thanh toán như tiền mặt, được áp dụng cùng các CTKM khác

Hạn sử dụng voucher: Trong vòng 1 tháng tính từ ngày mua voucher

Cash Voucher áp dụng thanh toán trên toàn hệ thống K-Pub

Tiền hoàn được cộng ngay sau khi thanh toán voucher, không mất thời gian đối soát.

Nhấn vào sản phẩm bên dưới để mua

* Lưu ý:

- Mã Cash Voucher có giá trị tương đương tiền mặt, voucher giấy G-People

- Mã Cash Voucher có giá trị tại toàn bộ hệ thống nhà hàng của Golden Gate

- Mã không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

- Không hoàn tiền nếu số tiền sử dụng nhỏ hơn giá trị của mã Cash Voucher

- Không chấp nhận mã quá hạn sử dụng, trạng thái đã sử dụng

- Không viết hóa đơn GTGT cho phần tiền ghi trong mã Cash Voucher

- Được áp dụng nhiều mã Cash Voucher trên một hóa đơn

- Mã Cash Voucher được áp dụng song song với các ưu đãi tại nhà hàng hoặc ưu đãi của G-People/The Golden Spoon.

Số điện thoại: 19006622

Facebook: Gửi tin nhắn