Shopiness

Juno khuyến mãi giày từ 220K, túi từ 300K

Juno khuyến mãi giày từ 220K, túi từ 300K

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 09/08/2020

  • Khuyến mãi giày từ 220K, túi từ 300K.
  • Diễn ra từ 31/07 - 09/08/2020.
  • Áp dụng tại toàn bộ cửa hàng
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi giày từ 220K, túi từ 300K.

Áp dụng toàn bộ sản phẩm (kể cả bộ sưu tập Disney x Juno và các bộ sưu tập khác).

Miễn phí vận chuỷen đơn hàng từ 300K (riêng khu vực ở Đà Nẵng gồm Liên Chiểu, Sơn Trà, Hội An, Hải Châu không giao hàng online).

Diễn ra từ 31/07 - 09/08/2020.

Áp dụng tại toàn bộ cửa hàng và online tại website.

Số điện thoại: 1800 1162

Facebook: Gửi tin nhắn