Shopiness

Jockey ưu đãi giá từ 96k nhiều sản phẩm

Jockey ưu đãi giá từ 96k nhiều sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 19/04/2021

  • Ưu đãi giá từ 96k nhiều sản phẩm
  • Tặng 100,000đ cho hóa đơn 600,000đ
  • Diễn ra từ 05/04 -19/04/2021
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi giá từ 96k nhiều sản phẩm

Tặng 100,000đ cho hóa đơn 600,000đ

Tặng 200,000đ cho hóa đơn 800,000đ

Diễn ra từ 05/04 -19/04/2021

Áp dụng khi mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc mua online

Số điện thoại: (08) 3930 3969

Facebook: Gửi tin nhắn