Shopiness

Jockey giảm ngay 50K khi thanh toán qua VNPAY

Jockey giảm ngay 50K khi thanh toán qua VNPAY

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm ngay 50K cho hóa đơn 500K
  • Áp dụng khi thanh toán qua VNPAY và nhâp mã: VNPAYSKF
  • Thời hạn sử dụng mã: 09/09 - 30/09/2020
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm ngay 50K cho hóa đơn 500K

Áp dụng khi thanh toán qua VNPAY và nhâp mã: VNPAYSKF

Thời hạn sử dụng mã: 09/09 - 30/09/2020

KH được sử dụng mã không giới hạn số lần trong cả chương trình

Áp dụng trên toàn hệ thống cửa hàng

Số điện thoại: (08) 3930 3969

Facebook: Gửi tin nhắn