Shopiness

Jetstar Pacific Airlines miễn phí hành lý ký gửi

Jetstar Pacific Airlines miễn phí hành lý ký gửi

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 27/09/2020

  • Miễn phí hành lý ký gửi khi mua vé từ 03 khách
  • Áp dụng trên toàn hệ thống đại lý Jetstar và mua online qua website
  • Diễn ra đến 27/09.
  • Thể lệ
  • Hotline
Miễn phí hành lý ký gửi khi mua vé từ 03 khách

*Điều kiện áp dụng:

- Áp dụng cho tất cả các chặng bay quốc nội đang khai thác.

- Áp dụng Hành khách mua vé và khởi hành trong giai đoạn từ 27/06/2020 đến 27/09/2020

- Đối tượng khách: cho đặt chỗ bao gồm từ 3 khách trở lên cùng chung một mã đặt chỗ

Số kiện hành lý miễn cước 20 kg/chặng bay phụ thuộc vào số lượng hành khách/mã đặt chỗ, cụ thể như sau:

- Từ 03 đến 04 khách/mã đặt chỗ : tặng 01 kiện

- Từ 05 đến 06 khách/mã đặt chỗ : tặng 02 kiện

- Từ 07 đến 08 khách/mã đặt chỗ : tặng 03 kiện

- Từ 09 khách/ mã đặt chỗ : tặng 04 kiện

Áp dụng trên toàn hệ thống đại lý Jetstar và mua online qua website.

Số điện thoại: 1900 1550

Facebook: Gửi tin nhắn