Shopiness

iBasic giảm đến 50% nhiều sản phẩm

iBasic giảm đến 50% nhiều sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 50% nhiều sản phẩm
  • Áp dụng trên toàn hệ thống iBasic và mua online qua website
  • Diễn ra đến 09/08.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 50% nhiều sản phẩm:

- Đồ mặc nhà giảm 40%

- Áo ngực giảm đến 50%

- Và vô số item dành cho tất cả các thành viên trong gia đình đang có ưu đãi đến 70%

Áp dụng trên toàn hệ thống iBasic và mua online qua website

Chi tiết vui lòng liên hệ hotline

Diễn ra đến 09/08.

Số điện thoại: 0909 543 738

Facebook: Gửi tin nhắn