Shopiness

iBasic giảm đến 30% khi mua từ 1 sản phẩm

iBasic giảm đến 30% khi mua từ 1 sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 30% khi mua từ 01 sản phẩm
  • Tặng voucher đến 500k từ thương hiệu Marc & Sablanca với hóa đơn từ 599k
  • Áp dụng trên toàn hệ thống iBasic đến 10/02.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 30% khi mua từ 01 sản phẩm:

- Giảm 10% khi mua 01 sản phẩm

- Giảm 20% khi mua 02 sản phẩm

- Giảm 30% khi mua 03 sản phẩm

Tặng voucher đến 500k từ thương hiệu Marc & Sablanca với hóa đơn từ 599k

Áp dụng trên toàn hệ thống iBasic

Diễn ra đến 10/02.

Số điện thoại: 0909 543 738

Facebook: Gửi tin nhắn