Shopiness

HUTONG ưu đãi voucher 300k cho nhóm 4 người

HUTONG ưu đãi voucher 300k cho nhóm 4 người

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 31/05/2021

  • Nhận ưu đãi voucher 300k khi đăng ký
  • Áp dụng cho nhóm đi từ 04 khách người lớn có sử dụng Buffet Thượng Phẩm
  • Thời gian áp dụng chương trình: từ 15/04/2021 đến 31/05/2021
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhận ưu đãi voucher 300k khi đăng ký

Áp dụng cho nhóm đi từ 04 khách người lớn có sử dụng Buffet Thượng Phẩm

Thời gian áp dụng chương trình: từ 15/04/2021 đến 31/05/2021

Mã ưu đãi được áp dụng cộng dồn lũy tiến. (Cho nhóm 4, 8, 12 khách)

Áp dụng tất cả các ngày trong tuần

*Lưu ý:

Trị giá ưu đãi chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

Mã ưu đãi có hiệu lực sau 3 tiếng, hạn sử dụng trong 7 ngày kể từ ngày nhận mã.

Địa điểm áp dụng: hệ thống Hutong Hồ Chí Minh.

Không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi và ưu đãi khác.

Không áp dụng vào dịp lễ.

Số điện thoại: 19006622

Facebook: Gửi tin nhắn