Shopiness

Hotpot Story tặng bánh sinh nhật cho thành viên Redsun

Hotpot Story tặng bánh sinh nhật cho thành viên Redsun

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 30/10/2020

  • Tặng bánh sinh nhật cho thành viên Redsun
  • Áp dụng cho khách hàng có sinh nhật vào tháng 10
  • Diễn ra tại Hotpot Story khu vực miền Bắc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Tặng bánh sinh nhật cho khách đặt bàn trước và dùng bữa đúng ngày sinh nhật

Áp dụng cho thành viên Redsun

*Điều khoản và điều kiện

- KH xuất trình CMT

- Không áp dụng cùng CTKM khác

- Tất cả các ngày trong tuần cả lễ tết

- Không áp dụng với các trường hợp thẻ ngoại giao: NG10 -> NG50

Diễn ra tại Hotpot Story khu vực miền Bắc.

Số điện thoại: 18001277

Facebook: Gửi tin nhắn