Shopiness

Hotpot Story khuyến mãi đến 15% cho nhóm khách đoàn

Hotpot Story khuyến mãi đến 15% cho nhóm khách đoàn

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 15% cho nhóm khách đoàn
  • Áp dụng với khách hàng đặt bàn trước (hotline, nhà hàng và được xác nhận đặt bàn thành công)
  • Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 15% cho nhóm khách đoàn:

-Từ 15 - 50 người : 10%

-51 người trở lên giảm 15%

Không áp dụng đồng thời với CTKM khác,

Không áp dụng vào ngày lễ, tết theo quy định của công ty

Ưu đãi chỉ áp dụng với khách hàng đặt bàn trước ( hotline, nhà hàng và được xác nhận đặt bàn thành công)

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Số điện thoại: 18001277

Facebook: Gửi tin nhắn