Shopiness

Hotpot Story giảm 15% và miễn phí Coca thứ 3 hàng tuần

Hotpot Story giảm 15% và miễn phí Coca thứ 3 hàng tuần

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 15% tổng hóa đơn và miễn phí coca
  • Áp dụng cho thành viên Redsun
  • Áp dụng vào thứ 3 hàng tuần.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 15% tổng hóa đơn và miễn phí coca

Áp dụng cho thành viên Redsun

Áp dụng trưa và tối thứ 3 hàng tuần

*LƯU Ý:

- Không áp dụng đồng thời các CTKM khác

Áp dụng trên toàn hệ thống Hotpot Story.

Số điện thoại: 18001277

Facebook: Gửi tin nhắn