Shopiness

Gongcha hoàn tiền 3% khi mua voucher tại Shopiness

Gongcha hoàn tiền 3% khi mua voucher tại Shopiness

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 30/09/2020

  • Hoàn tiền 3% khi mua Cash Voucher Gongcha
  • Voucher có giá trị thanh toán như tiền mặt, có hạn sử dụng trong vòng 1 tháng tính từ ngày mua voucher
  • Chỉ áp dụng 1 mã voucher trên 1 hoá đơn
  • Thể lệ
  • Hotline
Hoàn tiền 3% khi mua Cash Voucher Gongcha

Voucher có giá trị thanh toán như tiền mặt

Voucher bao gồm các mệnh giá 50K, 100k áp dụng khi thanh toán tại cửa hàng Gongcha

Hạn sử dụng trong vòng 1 tháng tính từ ngày mua voucher.

Voucher được áp dụng tại hệ thống cửa hàng Gongcha. Quý khách có thể xem thông tin cửa hàng áp dụng tại phần “Địa Điểm”.

Vui lòng xuất trình mã voucher cho nhân viên tại quầy trước khi thanh toán để được áp dụng.

Chỉ có thể sử dụng 01 mã Voucher trên cùng 01 hoá đơn; Voucher sẽ không được hoàn lại tiền thừa và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

** Xem video hướng dẫn và câu hỏi thường gặp tại
https://shopiness.vn/cau-hoi-thuong-gap

Số điện thoại: 08 6291 9888

Facebook: Gửi tin nhắn