Shopiness

Highlands Coffee khuyến mãi mua 2 tặng 1 cho đơn giao hàng

Highlands Coffee khuyến mãi mua 2 tặng 1 cho đơn giao hàng

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi giao 2 tặng 1 với dòng sản phẩm trà và nước ép trái cây
  • Diễn ra từ 26/03 đến 04/04/2020
  • Áp dụng cho dịch vụ Giao Hàng Highlands Coffee
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi giao 2 tặng 1 áp dụng với dòng sản phẩm trà và nước ép trái cây

Diễn ra từ 26/03 đến 04/04/2020

Áp dụng cho dịch vụ Giao Hàng Highlands Coffee

*Lưu ý:

- Ưu đãi áp dụng tặng 1 sản phẩm cỡ Nhỏ khi mua 2 sản phẩm cỡ Vừa hoặc Lớn

Số điện thoại: (08) 3821.3555

Facebook: Gửi tin nhắn