Shopiness

Heineken mua bia Tết, hoàn tiền ngay 1.9%

Heineken mua bia Tết, hoàn tiền ngay 1.9%

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Hoàn tiền đến 1.9% giá trị đơn hàng ( chưa bao gồm VAT)
  • Áp dụng cho đơn hàng có sản phẩm bia hoặc cider của Heineken
  • Mỗi click chỉ tính ghi nhận cho 1 đơn hàng
  • Thể lệ
  • Hotline
Hoàn tiền đến 1.9% giá trị đơn hàng ( chưa bao gồm VAT)

Mỗi click chỉ tính ghi nhận cho 1 đơn hàng, trường hợp mua nhiều đơn trong 1 lần click sẽ tính ghi nhận cho 1 đơn hàng đầu tiên

* Điều kiện chấp nhận đơn hàng

- Chiến dịch chỉ áp dụng tại HỒ CHÍ MINH

- Trong giỏ hàng phải có 1 sản phẩm là bia hoặc cider

- Nếu không đặt được hàng, vui lòng xem lại địa chỉ giao hàng

- Hoa hồng được tính khi KH hoàn tất đặt hàng và trang hiển thị ra vòng tròn đếm ngược 60 phút.

*Điều kiện từ chối đơn hàng:

- Hoa hồng không được tính khi KH không hoàn tất đặt hàng và trang không hiển thị ra vòng tròn đếm ngược 60 phút.

- Hoa hồng không được tính nếu đơn hàng phát sinh không phải ở thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 19001845

Facebook: Gửi tin nhắn