Shopiness

GS25 giảm 20K khi thanh toán qua VNPAY

GS25 giảm 20K khi thanh toán qua VNPAY

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Nhập mã VNPAYGS25: Giảm 20K cho hoá đơn từ 60K
  • Áp dụng khi thanh toán qua VNPAY
  • Diễn ra từ 01 - 30/09
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã VNPAYGS25: Giảm 20K cho hoá đơn từ 60K

Áp dụng khi thanh toán qua VNPAY

Diễn ra từ 01 - 30/09

Số điện thoại: 028 7302 2525

Facebook: Gửi tin nhắn