Shopiness

GrabFood ưu đãi đến 50% trong tháng 05

GrabFood ưu đãi đến 50% trong tháng 05

Online

Kết thúc vào 31/05/2021

  • Ưu đãi đến 50%
  • Diễn ra trong tháng 05
  • Áp dụng khi đặt tại Grabfood
  • Thể lệ
  • Hotline
*Ưu đãi tháng 5:

*Popeyes:

- Giảm 30% các combo

- Nhập thêm mã COTICHPP50: Giảm 50%, tối đa 25K

- Thời gian áp dụng từ 10 - 12/05

*The Alley:

- Nhập mã ALLEY50: Giảm 50K, áp dụng cho toàn menu

- Diễn ra từ 10/05 - 12/05

*Cheese:

- Ưu đãi Cheese 0Đ

- Diễn ra từ 10/05 - 12/05

*Share tea:

- Nhập mã KHAOSHARETEA50: Giảm 50% tối đa 80K

- Thời gian áp dụng từ 11/05 - 16/05

*Các ưu đãi khác:

- Nhập mã QUANNGON: Giảm 40k khi đặt Quán Ngon Mới

Số điện thoại: 02871087108

Facebook: Gửi tin nhắn