Shopiness

Grab hoàn tiền đến 100k khi thanh toán hóa đơn

Grab hoàn tiền đến 100k khi thanh toán hóa đơn

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Hoàn tiền đến 100k khi thanh toán hóa đơn từ 200k
  • Áp dụng khi thanh toán qua ví điện tử Moca
  • Áp dụng đến 30/10.
  • Thể lệ
  • Hotline

Hoàn tiền đến 100k khi thanh toán hóa đơn từ 200k

Chi tiết gói ưu đãi như sau:

- Ưu đãi 40k x 01 đơn hàng GrabFood

- Ưu đãi 40k x 01 chuyến GrabBike/ GrabCar

- Ưu đãi 20k x 01 lần nạp tiền điện thoại/ mua mã thẻ nạp

*Điều kiện và điều khoản áp dụng:

- Mỗi khách hàng (mỗi tài khoản/ mỗi số điện thoại/ mỗi thiết bị/ mỗi tài khoản ngân hàng liên kết) chỉ được nhận 01 lần ưu đãi (tổng giá trị tối đa là 100k) trong suốt thời gian chương trình diễn ra

- Chương trình chỉ áp dụng cho hóa đơn điện/ nước/ điện thoại trả sau có giá trị từ 200k trở lên

- Ưu đãi sẽ được gửi trực tiếp đến trang “My Rewards/ Ưu đãi của tôi” trên ứng dụng Grab sau khi khách hàng hoàn thành giao dịch Thanh toán Hóa đơn

- Thời hạn sử dụng toàn bộ ưu đãi là 05 ngày, kể từ khi nhận được trong mục “My Rewards/ Ưu đãi của tôi”

- KHÔNG ÁP DỤNG đồng thời với các chương trình thanh toán hóa đơn khác trong suốt thời gian chương trình này diễn ra.
Số lượt khuyến mãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước

- Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản ứng dụng mới nhất

- Grab có quyền từ chối gửi ưu đãi nếu phát hiện gian lận

Áp dụng khi thanh toán qua ví điện tử Moca

Áp dụng đến 30/10.

...

Số điện thoại: 02871087108

Facebook: Gửi tin nhắn