Shopiness

Gotadi giảm 50k khi thanh toán vé bay & khách sạn

Gotadi giảm 50k khi thanh toán vé bay & khách sạn

Online

Kết thúc vào 25/10/2020

  • Giảm 50k khi thanh toán vé bay/ phòng khách sạn.
  • Thời gian ưu đãi: từ 25/09/2020 - 25/10/2020.
  • Áp dụng khi đặt tại website và ứng dụng Gotadi.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 50k khi thanh toán vé bay/ phòng khách sạn.

Thời gian ưu đãi: từ 25/09/2020 - 25/10/2020.

Áp dụng cho Thẻ quốc tế Sacombank (Thẻ Cá nhân).

Áp dụng khi đặt vé máy bay, khách sạn tại website ứng dụng Gotadi trên iOS/Android.

Không giới hạn số lượt ưu đãi / thẻ trong thời gian ưu đãi.

Chủ thẻ thanh toán bằng thẻ quốc tế Sacombank sẽ được giảm giá tự động.

Ưu đãi không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác hiện có tại Gotadi.

Số điện thoại: 19009002

Facebook: Gửi tin nhắn