Shopiness

Giordano tặng vớ cao cấp với hóa đơn từ 1tr

Giordano tặng vớ cao cấp với hóa đơn từ 1tr

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Tặng vớ cao cấp với hóa đơn từ 1tr.
  • Diễn ra từ 10/07 - 12/07/2020 (18:00 - 20:00).
  • Áp dụng tại tất cả cửa hàng Giordano.
  • Thể lệ
  • Hotline
Tặng vớ cao cấp với hóa đơn từ 1tr.

Diễn ra từ 10/07 - 12/07/2020 (18:00 - 20:00).

Áp dụng tại tất cả cửa hàng Giordano.

Số điện thoại: 02838384302

Facebook: Gửi tin nhắn