Shopiness

Giordano khuyến mãi đến 50% tất cả sản phẩm

Giordano khuyến mãi đến 50% tất cả sản phẩm

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 50% tất cả sản phẩm
  • Áp dụng tại toàn bộ hệ thống cửa hàng
  • Diễn ra từ 26 - 28/11
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 50% tất cả sản phẩm

Áp dụng tại toàn bộ hệ thống cửa hàng

Diễn ra từ 26 - 28/11

Số điện thoại: 02838384302

Facebook: Gửi tin nhắn