Shopiness

Giordano hoàn 10.5% khi mua sp Giordano tại Shopee

Giordano hoàn 10.5% khi mua sp Giordano tại Shopee

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Hoàn 10.5% khi mua các sp Giordano tại Shopee
  • Không phân biệt KH cũ/mới; không giới hạn mức hoàn tiền tối đa
  • Khi mua sp không thuộc danh mục bonus sẽ nhận được mức hoàn tiền bình thường của Shopee.
  • Thể lệ
  • Hotline

Số điện thoại: 02838384302

Facebook: Gửi tin nhắn