Shopiness

Sumo BBQ giảm đến 15% cho khách đoàn tại Hà Nội

Sumo BBQ giảm đến 15% cho khách đoàn tại Hà Nội

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 15% cho khách đoàn đông từ 10 người
  • Áp dụng khi KH đặt bàn online và lấy mã code thành công
  • Áp dụng tại Sumo BBQ khu vực Hà Nội.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 15% cho khách đoàn đông từ 10 người:

- Giảm 10% giá trị hoá đơn đồ ăn cho nhóm từ 10 người lớn

- Giảm 15% giá trị hoá đơn đồ ăn cho nhóm từ 30 người lớn

Điều kiện áp dụng

- Áp dụng khi khách hàng đặt bàn online và lấy mã code thành công

- Không áp dụng các ngày 29-30/04; 01/05; 01/06; 01-02/09; 19-20/10; 19-20/11

- Khách hàng GPP được áp dụng song song với việc sử dụng tiền trong ví và tích điểm nâng hạng thẻ; không được tích tiền vào ví

- Mã code không quy đổi thành tiền hoặc dịch vụ khác

- Mã code có hiệu lực sau 3h kể từ thời điểm đăng ký

Áp dụng tại Sumo BBQ khu vực Hà Nội.

Số điện thoại: 19006622

Facebook: Gửi tin nhắn