Shopiness

Tasaki BBQ giảm 50k x 2 lần qua ZaloPay

Tasaki BBQ giảm 50k x 2 lần qua ZaloPay

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 50k x 02 lần khi thanh toán qua ZaloPay
  • Áp dụng với hóa đơn từ 300k
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Tasaki BBQ.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 50k x 02 lần khi thanh toán qua ZaloPay

Tối đa sử dụng 01 lần/ ngày

Áp dụng với hóa đơn từ 300k

Áp dụng với phiên bản mới nhất của ZaloPay

Áp dụng trên toàn hệ thống Tasaki BBQ.