Shopiness

CƠM THỐ CHÁY giảm 30% tổng hóa đơn

CƠM THỐ CHÁY giảm 30% tổng hóa đơn

Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Giảm 30% tổng hóa đơn
  • Áp dụng tại Cơm Thố Cháy Centrosa Hà Đô
  • Áp dụng đến 19/09.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 30% tổng hóa đơn

Áp dụng tại Cơm Thố Cháy Centrosa Hà Đô - 118 đường 3 tháng 2, quận 10

Không áp dụng cho Delivery

Không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác

Không được cộng dồn hoặc tách hóa đơn dưới mọi hình thức

Áp dụng đến 19/09.

Số điện thoại: 1800 1111

Facebook: Gửi tin nhắn