Shopiness

Great Bánh Mì giảm 30% tổng hóa đơn

Great Bánh Mì giảm 30% tổng hóa đơn

Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Giảm 30% tổng hóa đơn
  • Áp dụng tại Great Bánh Mì 118 đường 3 tháng 2, quận 10
  • Áp dụng đến 19/09.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 30% tổng hóa đơn

Áp dụng tại Great Bánh Mì 118 đường 3 tháng 2, quận 10

Không áp dụng cho Delivery

Không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác

Không được cộng dồn hoặc tách hóa đơn dưới mọi hình thức

Áp dụng đến 19/09.

Số điện thoại: 0937 532 709

Facebook: Gửi tin nhắn