Shopiness

Xipi giảm 30% toàn bộ sản phẩm

Xipi giảm 30% toàn bộ sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Giảm 30% toàn bộ sản phẩm
  • Áp dụng trên toàn hệ thống XIPI và mua online
  • Áp dụng đến 15/12.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 30% toàn bộ sản phẩm

Giảm thêm 5% với hóa đơn từ 1.000k

Áp dụng trên toàn hệ thống XIPI và mua online

Áp dụng đến 15/12.

Số điện thoại: 0909 50 52 64

Facebook: Gửi tin nhắn