Shopiness

Xipi giảm 30% nhiều sản phẩm

Xipi giảm 30% nhiều sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 30% nhiều sản phẩm
  • Áp dụng trên toàn hệ thống XIPI và mua online
  • Áp dụng đến 01/12.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 30% nhiều sản phẩm

Áp dụng trên toàn hệ thống XIPI và mua online

Áp dụng đến 01/12.

Số điện thoại: 0909 50 52 64

Facebook: Gửi tin nhắn