Shopiness

VINCY Homewear giảm 30% cho đơn hàng từ 500k

VINCY Homewear giảm 30% cho đơn hàng từ 500k

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 30% cho đơn hàng từ 500k
  • Diễn ra từ ngày 22 - 24/11/2019
  • Áp dụng cho đơn hàng online và hệ thống cửa hàng (trừ cửa hàng outlet)
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 30% tổng đơn cho đơn hàng từ 500K trở lên

Giảm 30% và được tặng dép đi trong nhà cho hóa đơn từ 2tr

Free ship cho đơn hàng từ 800K

Diễn ra từ ngày 22 - 24/11/2019

Áp dụng cho đơn hàng online và hệ thống cửa hàng Vincy (trừ cửa hàng outlet)

Số điện thoại: 028 3519 3557

Facebook: Gửi tin nhắn