Shopiness

GAP khuyến mãi đến 70% nhiều sản phẩm

GAP khuyến mãi đến 70% nhiều sản phẩm

Cửa hàng

Kết thúc vào 31/07/2020

  • Khuyến mãi đến 70% nhiều sản phẩm.
  • Diễn ra từ ngày 01/07/2020 đến khi có thông báo kết thúc.
  • Áp dụng tại GAP: Saigon Centre, L3-21/22/23
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi đến 70% nhiều sản phẩm.

Tặng thêm 200K cho hóa đơn từ 2 triệu.

Tặng 400K cho hóa đơn từ 3 triệu.

Tặng 1 triệu cho hóa đơn từ 5 triệu.

Diễn ra từ ngày 01/07/2020 đến khi có thông báo kết thúc.

Áp dụng tại GAP: Saigon Centre, L3-21/22/23.

Số điện thoại: 08 3827 5333

Facebook: Gửi tin nhắn