Shopiness

G-Delivery hoàn tiền đến 7.3% khi đặt qua website

G-Delivery hoàn tiền đến 7.3% khi đặt qua website

Online

Kết thúc vào 31/12/2024

  • Áp dụng khi mua các sản phẩm của Golden Gate qua website
  • Mỗi click ghi nhận cho đơn hàng đầu tiên/nhấp chuột cuối cùng
  • Thời gian đối soát sau 2 tháng kể từ đơn được ghi nhận
  • Thể lệ
  • Hotline
Áp dụng khi mua các sản phẩm của Golden Gate qua website

Mỗi click chỉ mua 1 đơn hàng , trường hợp mua nhiều đơn trong 1 lần click chỉ được tính hoàn tiền đơn đầu tiên;

* ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN ĐƠN HÀNG:

- Khách hàng nhận hàng và thanh toán thành công

* ĐIỀU KIỆN TỪ CHỐI ĐƠN HÀNG :

-Đơn hàng giao hàng không thành công do lỗi của người mua hàng (không đúng thông tin, không liên lạc được, không thanh toán).

*Lưu ý:

- Mức hoàn tiền có thể cao hoặc thấp hơn mức thực tế được nhận

- Hoàn tiền chính xác sẽ được cập nhật vào kỳ đối soát

Số điện thoại: 1900 6622

Facebook: Gửi tin nhắn