Shopiness

FPT Shop khuyến mãi đến 50% nhiều sản phẩm

FPT Shop khuyến mãi đến 50% nhiều sản phẩm

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 50% nhiều sản phẩm
  • Diễn ra từ 27/9 - 8/10
  • Áp dụng khi mua tại hệ thông FPT Shop
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 50% nhiều sản phẩm:

- Apple chính hãng giảm đến 20%.

- Điện thoại giảm đến 40%, trả góp 0%

- Giảm đến 15% cho laptop chính hãng

- Phụ kiện giảm đến 50%

Diễn ra từ 27/9 - 8/10

Áp dụng khi mua tại hệ thông FPT Shop

Số điện thoại: 1800 6601

Facebook: Gửi tin nhắn