Shopiness

Feeling tea khuyến mãi trà sữa đồng giá 15k

Feeling tea khuyến mãi trà sữa đồng giá 15k

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi trà sữa đồng giá 15k.
  • Diễn ra thứ 2 hàng tuần đến khi có thông báo kết thúc.
  • Áp dụng tại toàn bộ cơ sở hệ thống Feeling Tea.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi trà sữa đồng giá 15k.

Diễn ra thứ 2 hàng tuần đến khi có thông báo kết thúc.

Áp dụng cho Xanh nhài sữa, hồng sữa ( size M), chưa bao gồm topping.

Áp dụng tại toàn bộ cơ sở hệ thống Feeling Tea.

Chương trình áp dụng với hóa đơn mua trực tiếp tại cửa hàng.

Số điện thoại: 043 7366509

Facebook: Gửi tin nhắn