Shopiness

Fanny Ice cream khuyến mãi tặng bao lì xì cho ĐH từ 50k

Fanny Ice cream khuyến mãi tặng bao lì xì cho ĐH từ 50k

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi tặng bao lì xì cho ĐH từ 50k
  • Diễn ra từ 15 - 29/01/2020 hoặc đến khi hết quà tặng
  • Áp dụng tại của hàng toàn quốc
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi tặng bao lì xì cho ĐH từ 50k

Diễn ra từ 15 - 29/01/2020 hoặc đến khi hết quà tặng

Áp dụng tại của hàng toàn quốc

Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi khác.

Không áp dụng với chương trình “Ăn kem Fanny - Du xuân Paris”.

Số điện thoại: 08 3744 6228

Facebook: Gửi tin nhắn