Shopiness

FAHASA flash sale 11k nhiều sản phẩm

FAHASA flash sale 11k nhiều sản phẩm

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Flash sale 11k nhiều sản phẩm
  • Ưu đãi phí ship: Giảm 100% (ĐH từ 149k) và giảm 20k (ĐH từ 119k)
  • Diễn ra từ 22.11 đến 30.11
  • Thể lệ
  • Hotline
Flash sale 11k nhiều sản phẩm

Ưu đãi coupon ưu đãi cho ĐH 0đ:

Giảm 15% - Tối đa 30K

Giảm 8% - Tối đa 100K

Giảm 40% - Tối đa 30k

Ưu đãi phí ship: Giảm 100% (ĐH từ 149k) và giảm 20k (ĐH từ 119k)

Diễn ra từ 22.11 đến 30.11

Số điện thoại: 1900636467

Facebook: Gửi tin nhắn