Shopiness

F88 hoàn tiền đến 39k khi cầm đồ tại F88

F88 hoàn tiền đến 39k khi cầm đồ tại F88

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 31/12/2023

 • Shopiness dừng ghi nhận đơn từ 1/1/2022 để chuyển sang phiên bản mới - ShopNEXT
 • KH được dùng số dư tại Shopiness đến hết 31/3/2022
 • Các đơn hàng trước 1/1 vẫn được ghi nhận & trả hoàn tiền bình thường
 • Thể lệ
 • Hotline


THỜI GIAN HOÀN TIỀN:

 • 1 ngày: Hoàn tiền được ghi nhận sau khi đặt hàng thành công;
 • 30 - 60 ngày: Đơn hàng được đối soát và cộng số dư vào tài khoản ShopNEXT;
 • 1 - 5 ngày: Xử lý lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng của khách hàng;

ĐIỀU KIỆN CHẤP NHẬN ĐƠN HÀNG:

 • Hoàn tiền 6.300VNĐ/món khi đăng ký cầm các món nhỏ (điện thoại, xe máy, đăng ký xe máy, laptop, đồng hồ, máy ảnh, trang sức...);
 • Hoàn tiền 98.000VNĐ/món khi đăng ký cầm các món lớn (ô tô, đăng ký ô tô);
 • Hoàn thêm 58.800VNĐ/món khi khách hàng sau đăng ký có đơn được giải ngân thành công;
 • Điều kiện để một đơn hàng được xác nhận là “Đơn Đăng Ký Thành Công” bao gồm tất cả 3 điều kiện sau:
 • Đơn hàng được xác định nguồn từ ShopNEXT;
 • Khi đơn hàng này chưa từng là đơn hàng của F88/ hoặc sau thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Khách hàng đã truy cập trang chỉ định của Bên A được giải ngân, Khách hàng tiếp tục có phát sinh “Đơn đăng ký Thành Công”;
 • Là trường hợp trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày từ ngày thực hiện đăng ký thông tin trên "Trang điền thông tin" và khách hàng thực hiện giải ngân khoản vay trên các cửa hàng của F88;
 • F88 Chỉ cung cấp dịch vụ tại các cửa hàng của F88 tại Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa,TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.

ĐIỀU KIỆN TỪ CHỐI ĐƠN HÀNG:

 • Đơn trùng trường thông tin số điện thoại và tài sản chỉ được ghi nhận vào hệ thống của F88 1(một) lần trong vòng 24h;
 • Là đơn hàng sai thông tin, khách hàng không có nhu cầu cầm đồ;
 • Là đơn hàng mà khách hàng đã thực hiện tất cả thủ tục tại “Đơn đăng ký thành công” nhưng không đủ điều kiện tại mục "điều kiện chấp nhận đơn hàng";
 • Đơn không giải ngân thành công;

LƯU Ý:

 • Mỗi click chỉ mua 1 đơn hàng, trường hợp mua nhiều đơn trong 1 lần click chỉ được tính hoàn tiền đơn đầu tiên;
 • Mức hoàn tiền có thể cao hoặc thấp hơn mức thực tế được nhận. Hoàn tiền chính xác sẽ được cập nhật vào kỳ đối soát;
 • Khi đã mua đơn đầu tiên và tiếp tục mua đơn khác, cần thoát ra và tắt App/trình duyệt chạy ngầm rồi mua lại đơn mới để tránh bị mất ghi nhận;
 • Nếu mua tại trình duyệt trên máy tính, vui lòng chỉ đặt tại link click từ ShopNEXT. Đơn hàng click từ link qua Facebook chat, Skype, Email... sẽ không được ghi nhận;

...

Số điện thoại: 1800 6388

Facebook: Gửi tin nhắn