Shopiness

Emspo khuyến mãi đến 50% toàn bộ sản phẩm

Emspo khuyến mãi đến 50% toàn bộ sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi đến 50% toàn bộ sản phẩm.
  • Diễn ra từ 22/10 - 28/10/2020.
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Showroom và Online.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi đến 50% toàn bộ sản phẩm:

- Giảm 20% khi mua SP thứ nhất ( giá trị cao nhất )

- Giảm 30% khi mua SP thứ hai ( giá trị giảm dần )

- Giảm 40% khi mua SP thứ ba ( giá trị giảm dần )

Ưu đãi dành cho Khách Hàng VIP cho sản phẩm có mức chiết khấu dưới 30% :

- Cộng thêm 5% cho khách hàng VIP S

- Cộng thêm 7% cho khách hàng VIP G

- Cộng thêm 10% cho khách hàng VIP D

Diễn ra từ 22/10 - 28/10/2020 .

Áp dụng trên toàn hệ thống Showroom và Online.

Áp dụng đối với sản phẩm có mức chiết khấu dưới 20% và thanh toán trên cùng 1 hóa đơn.

Số điện thoại: 0943049820

Facebook: Gửi tin nhắn