Shopiness

Emart quà tặng hấp dẫn cho ĐH từ 500k

Emart quà tặng hấp dẫn cho ĐH từ 500k

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Quà tặng hấp dẫn cho ĐH từ 500k.
  • Áp dụng khi mua online tại website Emart.
  • Diễn ra từ 30/09 đến khi hết quà tặng.
  • Thể lệ
  • Hotline
Quà tặng hấp dẫn cho ĐH từ 500k.

Áp dụng khi mua online tại website Emart.

Diễn ra từ 30/09 đến khi hết quà tặng.

Không áp dụng cho sản phẩm bia rượu.

Số điện thoại: 028 3895 5555

Facebook: Gửi tin nhắn