Shopiness

Effoc khuyến mãi mua 1 tặng 1 món nước mới

Effoc khuyến mãi mua 1 tặng 1 món nước mới

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Mua 01 tặng 01 món Coldbrew Orange Honey
  • Áp dụng tại Effoc khu vực TP.HCM
  • Áp dụng đến 24/02.
  • Thể lệ
  • Hotline
Mua 01 tặng 01 món Coldbrew Orange Honey

Áp dụng tại Effoc khu vực TP.HCM

Áp dụng đến 24/02.

Số điện thoại: 08 6255 1555

Facebook: Gửi tin nhắn